Producenci
Gwarancja

WARUNKI GWARANCJI

§1

Sprzedawca zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie Urządzenia zakupionego w sklepie kasa-fiskalna-24.pl.

Gwarancja obejmuje tylko istotne wady ukryte części powstałe z przyczyn tkwiących w tych częściach.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych wskutek nieprawidłowej eksploatacji, uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń powstałych w wyniku stosowania materiałów niezgodnych z zaleceniami Producenta. Z gwarancji wyłączone są również przypadki uszkodzeń losowych niezależnych od warunków eksploatacji (np. powódź, pożar).

 

§2

Sprzedawca zapewnia bezpłatne usuwanie ewentualnych wad uniemożliwiających eksploatację Urządzenia zgodnie z przeznaczeniem określonym w instrukcji obsługi, a ujawnionych w okresie objętym gwarancją.

 

§3

Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty zakupu Urządzenia przez Nabywcę (data wystawienia faktury VAT).

Wszystkie towary oferowane w sklepie kasa-fiskalna-24.pl objęte są gwarancją producenta.

 

§4

Warunkiem reklamacji towaru jest dowód zakupu wystawiony przez sprzedawcę.

 

§5

Naprawa gwarancyjna realizowana jest w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu, jeżeli dokonywana jest na terenie właściciela sklepu kasa-fiskalna-24.pl - F.H.U. JIMI.

Jeżeli występuje konieczność odesłania sprzętu do producenta, naprawa realizowana jest w terminie 6 tygodni.

Jeżeli zajdzie konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy Sprzedawca zastrzega sobie możliwość przedłużenia okresu naprawy.

F.H.U. JIMI nie jest zobowiązany do dostarczenia sprzętu zastępczego na czas trwania naprawy.

 

§6

Koszt przesyłki reklamowanego sprzętu pokrywa Kupujący.

Sprzęt powinien być dostarczony na adres:

F.H.U. JIMI

ul. Pułaskiego 7/6

42-300 Myszków

Do sprzętu należy dołączyć dowód zakupu (kopia), książkę serwisową, opis usterki i dane kontaktowe.

Dla realizacji uprawnień z tytułu gwarancji należy sprzęt dostarczyć w opakowaniu fabrycznym. Opakowanie to należy przechowywać do końca okresu gwarancji.

§7

Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych, w szczególności baterii i akumulatorów zasilających, taśm barwiących, rolek papieru paragonowego.

 

§8

Nabywca traci gwarancję w razie:

  • podjęcia próby samodzielnej konfiguracji lub rozbudowy zakupionego sprzętu,
  • naruszenia plomby nałożonej przez Producenta lub Autoryzowany Punky Serwisowy na sprzęcie lub podzespołach wchodzących w jego skład,
  • wszelkich prób naprawy sprzętu przez osoby lub firmy nie posiadające autoryzacji Producenta,
  • uszkodzen powstałych w wyniku stosowania niewłaściwej jakości rolek papieru paragonowego,
  • stosowania betrii, akumulatorów zasilających i zasilaczy innych, niż dostarczane wraz z Urządzeniem przez Producenta,
  • nabywca zatwierdzi błędną datę przy wykonywaniu raportu dobowego (Urządzenia fiskalne),
  • uszkodzeń wynikłych z zanieczyszczenia mechanizmów drukarki w wyniku nasączania taśmy barwiącej tuszem, lub powstałych na skutek ich regeneracji.

 

§9

Sprzedawca nie odpowiada za utratę danych zawartych na dysku twardym (w przypadku terminali) w trakcie realizacji naprawy. Wykonanie kopii bezpieczeństwa leży po stronie właściciela (zlecającego) naprawę.

 

§10

F.H.U. JIMI świadczy również usługi w zakresie odpłatnej naprawy pogwarancyjnej.

Koszt naprawy pogwarancyjnej ustalany jest indywidualnie w zależności od rodzaju usterki.

W przypadku naprawy pogwarancyjnej koszty przesyłki pokrywa Klient.

 

§11

Kupującemu przysługują prawa zawarte w Ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego Dz. U. Nr 141, poz.1176 ze zm. Sklep odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl