Kto powinien posiadać kasę?

Dnia 1 stycznia 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r., poz. 1382), a określone w nim zwolnienia obowiązywać mają do 31 grudnia 2014 r.

Kluczową zmianą, jaką od 1 stycznia 2013 r. wprowadza rozporządzenie w sprawie zwolnień jest obniżenie limitu uprawniającego do korzystania ze zwolnienia ze względu na wysokość obrotu.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym (nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r.) podatników, u których obrót na rzecz osób fizycznych oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł. W przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym sprzedaż towarów lub świadczenie usług na rzecz wymienionych osób, limit uprawniający do zwolnienia należy ustalać w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym (§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia).

Podatnicy rozpoczynający po dniu 31 grudnia 2012 r. sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych zwolnieni są z ewidencjonowania w danym roku podatkowym, jeżeli przewidywany przez nich obrót z tego tytułu nie przekroczy w tym roku, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności, kwoty 20.000 zł (§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia).

Dodatkowo w § 3 ust. 2 tego rozporządzenia wprowadzono zastrzeżenie, że podatnik, który w poprzednim roku był zobowiązany do ewidencjonowania obrotów przy zastosowaniu kasy, nie może korzystać ze zwolnienia ze względu na limit obrotów.

 

Od 1 stycznia 2013 r. obowiązuje jeden limit obrotów uprawniający do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania w wysokości 20.000 zł zarówno dla podatników kontynuujących, jak i rozpoczynających działalność. Natomiast w przypadku podatników rozpoczynających działalność w trakcie roku podatkowego, limit uprawniający do zwolnienia określany będzie w proporcji do okresu jej prowadzenia.

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

 
 

Copyright © kasa-fiskalna-24

Sklep internetowy Shoper.pl